CONTACT

Email: info@lamnhatminh.com

Hotline: 0824 818 313

 

NEWS

NEWS

Du lịch Tây Ninh Hay Di Chuyển Bất Kỳ Nơi Đâu Đã Có Taxi Xanh SM Tây Ninh

Người sử dụng dịch vụ gọi xe công nghệ tại Tây Ninh có thêm trải nghiệm mới khi có thể đón xe điện VinFast ngay trên ứng dụng. Ứng dụng Be đã kết hợp với Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) đưa taxi điện VinFast vào...