LIFE STYLE

Chia sẻ và trao đổi các kiến thức nền tảng, góc nhìn và tư duy xung quanh cuộc sống.

blank
LIFE STYLE

Sếp khó tính mới là sếp tốt

Lãnh đạo gây áp lực cho bạn để bạn kiếm nhiều khách hàng hơn, bán được nhiều sản phẩm hơn và KIẾM NHIỀU TIỀN HƠN??? Làm vậy là sai??? Có phải Sếp khó tính mới là sếp tốt! 1) Nếu ngày hôm nay em cảm thấy buồn bực vì bị...
blank
LIFE STYLE

4 phép tính lớn của đời người

Nếu bạn hiểu 4 PHÉP TÍNH LỚN CỦA ĐỜI NGƯỜI, bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn 1. Dùng phép cộng làm việc Đài cao 9 chín tầng, cũng được xây dựng từ trên nền đất, con đường ngàn dặm, phải bắt đầu từ những bước đầu tiên; bất...
1 2
Page 1 of 2