CONTACT

Email: info@lamnhatminh.com

Hotline: 0824 818 313

 

LIFE STYLE

Chia sẻ và trao đổi các kiến thức nền tảng, góc nhìn và tư duy xung quanh cuộc sống.

1
LIFE STYLE

Màu Pantone 2022 SẮC XANH TÍM VERY PERI

Màu Pantone 2022 đại diện cho lòng dũng cảm, khuyến khích tinh thần sáng tạo của mỗi cá nhân trong thời đại mới. Lần đầu tiên trong lịch sử 22 năm của Pantone’s Color Of The Year, Viện Pantone đã tạo ra một màu sắc hoàn toàn mới cho năm...
1 2
Page 1 of 2